FELSEFE

Yüksek Lisans Tezleri

Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında tamamlanan tezlerin listesi aşağıdadır.

2017

Selma Sav, Etik Bir Problem Olarak İkinci Doğa: Çevre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

İclal Bağcı, Platon'un Khôra Kavramının Çağdaş Feminist Kuramlar Açısından Eleştirel Bir Yorumu ve Kristeva Örneği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş 

Yusuf Buhurcu, Çağdaş Batı Felsefesinde Komşuluk Kavramı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Hasan Hüseyin Albayrak, Felsefi Hermenötik Bakımından Cumhuriyet Döneminde Türk Müziği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Oktay Taftalı

2016

Orhan Güneş, Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot İlişkileri ve Hesaplama Sistemleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Emre Çeliker, Ahlâk-ı Alâî'de İnsan Tabiatı: Tabiî ve Kesbî Nitelikler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Mona Ahmed Tufan, René Guénon’da Modern İnsanın Anlam Problemi ve İnsan Hakikat İlişkisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Ufuk Çıkmaz, Heidegger'de fark kavramindan hareketle onto-teo-loji elestirisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilm Dalı, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

2015

Ahmet Faruk Çağlar, Stoacı Oikeiosis Öğretisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Samet Büyükada, İbn Sina'da Şartlı Kıyaslar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özturan.