FELSEFE

Yüksek Lisans Tezleri

 Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında tamamlanan tezlerin listesi aşağıdadır.

2016

Orhan Güneş, Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot İlişkileri ve Hesaplama Sistemleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Emre Çeliker, Ahlâk-ı Alâî'de İnsan Tabiatı: Tabiî ve Kesbî Nitelikler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Mona Ahmed Tufan, René Guénon’da Modern İnsanın Anlam Problemi ve İnsan Hakikat İlişkisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Ufuk Çıkmaz, Heidegger'de fark kavramindan hareketle onto-teo-loji elestirisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilm Dalı, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

2015

Ahmet Faruk Çağlar, Stoacı Oikeiosis Öğretisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Samet Büyükada, İbn Sina'da Şartlı Kıyaslar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özturan.