Tanıtım

Felsefeyi insanî bir duyuş kabul eden Felsefe Bölümü, diğer insanî duyuşları, dinî, bilimsel ve estetik duyuşları da göz önünde bulundurarak, felsefî bir bakış açısıyla yerel ile evrensel olanın özelliklerini dikkate alarak sistematik, analitik ve tarihî yönlerden felsefeyi anlamaya ve yapmaya çalışan bir bölümdür. 

Bölümdeki çalışmalar beş anabilim dalı çerçevesinde yürütülmektedir: Türk Felsefesi Tarihi, İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık ve Sistematik Felsefe. Bu anabilim dalları, Türk Felsefesi ve Düşüncesi, İslam Felsefesi, Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi, Klasik, Modern ve Çağdaş Mantık, Ontoloji, Epistemoloji ve Değer Felsefesi gibi felsefenin diğer önemli dalları ile Felsefe Tarihi’nin önemli dönemleri ve süreçleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bölüm, Lisans eğitiminin yanı sıra Lisansüstü eğitimle de ülkemiz felsefe camiasına hizmet etmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında tarihsel ile güncel olanı birlikte işlerken felsefeyi anlamak ve yapmak için temel bilimler, formel bilimler, sosyal bilimler, dil bilimleri ve ilahiyat alanlarını zemin olarak benimsemektedir. 

Bölüm, felsefeyi olduğu kadar, felsefeyi besleyen temel kaynakların anlaşılması için de özel çaba gösteren bir karakter taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrencilerine dünyadaki temel felsefe dillerinin (Yunanca, Latince, Arapça, Almanca, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi) eğitimini de vermektedir.