Tanıtım

Felsefeyi insanî bir duyuş kabul eden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü, diğer insanî duyuşları, dinî, bilimsel ve estetik duyuşları da göz önünde bulundurarak, felsefî bir bakış açısıyla yerel ile evrensel olanın özelliklerini dikkate alarak sistematik, analitik ve tarihî yönlerden felsefeyi anlamaya ve yapmaya çalışan bir bölümdür. 

Bölümdeki çalışmalar beş ana bilim dalı çerçevesinde yürütülmektedir: Türk Felsefesi Tarihi, İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık ve Sistematik Felsefe. Bu ana bilim dalları, Türk felsefesi ve düşüncesi, İslam felsefesi, bilim felsefesi, klasik, modern ve çağdaş mantık, ontoloji, epistemoloji ve değer felsefesi gibi felsefenin diğer önemli dalları ile felsefe tarihinin önemli dönemleri ve süreçleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bölüm, lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitimle de ülkemiz felsefe camiasına hizmet etmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında tarihsel ile güncel olanı birlikte işlerken felsefeyi anlamak ve yapmak için temel bilimler, formel bilimler, sosyal bilimler, dil bilimleri ve ilahiyat alanlarını zemin olarak benimsemektedir.