Doktora Tezleri

Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programında tamamlanan tezlerin listesi aşağıdadır.

2019

Ahmet Faruk Çağlar, Yaşamın Amacı Olarak Yaşam: İnsan Davranışlarını Şekillendiren Birincil “Güdü”ye Dair Bir Araştırma, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

2018

Nihal Fırat Özdemir, Yeni Bilginin Dolaşım Araçları: 17. Yüzyılda İngiltere'de Yeni Bilginin Kamusallaşması, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

2017

Esra Kartal Soysal, Genetikten Epigenetiğe: 'İnsan Doğası' Kavramının Biyolojik İçerimleri, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Mehmet Sabri Genç, İbn Haldun'un Asabiyet Teorisi 'Karşı'nda John Searle'ün Kitlesel Yönelmişlik Teorisi -Kitlesel Yönelmişlik 'Asabiyet'in Bir Evrimi mi?, Eş-Danışman: Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI - Eş-Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Engin Koca, Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu