FELSEFE

Yüksek Lisans Tezleri

Felsefe Ana Bilim Dalı bünyesindeki yüksek lisans programlarında tamamlanan tezlerin listesi aşağıdadır.

2021

Tuba Deniz, Yeni Türk Sinemasında Kötülük Problemi, Danışman: Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Murat Fatih Yazıcı, Frege  ve  Kripke’nin Felsefesinde Adlandırmanın Ontolojik Tahlili, Danışman: Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Ayşenur Demirhan Küçükali, Klasik İslam Ahlak Felsefesi ile Kant’ın Ödev Ahlakı Arasında Ali Kemal’in İlm-i Ahlak Adlı Eseri, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İlker Kömbe

2020

Furkan Fidan, İbn Sina’nın Doğa Felsefesinde Sonsuzluk, Danışman: Doç. Dr. Eşref Altaş

Ebrar Akdeniz, İbn Sina’nın Hafıza Teorisi, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Zahit Tiryaki

Resul Yüksel, D. Z. Phillips’in Wittgensteincı Din Dili Analizi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Yöney

Firdevs Seyna Yıldırım, Osmanlı Mantıkçısı Ahmed Sıdkı Bursevi’nin “Reddiyetu’l-Mi’yar” Adlı Eserinin İncelemesi ve Tahkiki, Danışman: Doç. Dr.  Mehmet Özturan

2019

Minourou Bagayogo, Afrika etno-felsefesinde ontolojinin imkanı, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Elif Acar, İbn Sînâ felsefesinde ortak duyu, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit Tiryaki

Bilal Öğüt, Aristoteles’te kuvve-fiil ilişkisi, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Üçer

Kıymet Tuğba İmamoğlu, Arthur Schopenhauer'da metafizik kötülük ve varoluşun verdiği acıdan kaçış olarak ahlaki eylemler, Danışman: Doç. Dr. Nihal Petek Boyacı Gülenç

Rystan Zhanerke, Çağdaş epistemoloji yaklaşımlarında tarihselciliğin rolü, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Yaylagül Ceran Karataş

Nur Muhammed Şahin, İbn Sînâ'nın doğa felsefesinde dört unsur, Danışman: Doç. Dr. Eşref Altaş

Harun Süzgün, Çağdaş ahlâk felsefesinde olgu-değer problemi ve Macintyre’ın probleme yaklaşımı, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İlker Kömbe

2018

Alper Coplugil, Helenistik Dönemde Mekanik Anlayışı: Tekhnê'den Automata'ya geçiş, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Hayriye Kırtay, Derrida'da logosmerkezcilik eleştirisi, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Kübra Sümeyye Bahçi, Muteahhir Dönemde Kıdem Ve Hudus Tartışmaları: Fâil-i Muhtâr ve Mûcib bi'z-Zât Tanrı Anlayışları [Râzî, Âmidî, Tûsî], Danışman: Doç. Dr. Eşref Altaş

İbrahim Bahçi, Çağdaş Felsefede 'Yeni Realizm' Tartışmaları: Markus Gabriel'in 'Anlam Alanları' Ontolojisi, Eş-Danışman: Doç. Dr. Ayhan ÇİTİL - Eş-Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

2017

Nuray Azizoğlu, Emmanuel Levinas'ın Felsefesinde Etik Sorumluluk, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Selma Sav, Etik Bir Problem Olarak İkinci Doğa: Çevre, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

İclal Bağcı, Platon'un Khôra Kavramının Çağdaş Feminist Kuramlar Açısından Eleştirel Bir Yorumu ve Kristeva Örneği, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş 

Barış Uzun, Tümeller Tartışmasına Yeniden Bakmak: Anselmus ve Ockhamlı William’da Tümeller ve Kötülük İlişkisi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Yusuf Buhurcu, Çağdaş Batı Felsefesinde Komşuluk Kavramı, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Hasan Hüseyin Albayrak, Felsefi Hermenötik Bakımından Cumhuriyet Döneminde Türk Müziği, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Oktay Taftalı

2016

Orhan Güneş, Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot İlişkileri ve Hesaplama Sistemleri, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Emre Çeliker, Ahlâk-ı Alâî'de İnsan Tabiatı: Tabiî ve Kesbî Nitelikler, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Mona Ahmed Tufan, René Guénon’da Modern İnsanın Anlam Problemi ve İnsan Hakikat İlişkisi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Ufuk Çıkmaz, Heidegger’de fark kavramindan hareketle onto-teo-loji elestirisi, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

2015

Ahmet Faruk Çağlar, Stoacı Oikeiosis Öğretisi, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Samet Büyükada, İbn Sina'da Şartlı Kıyaslar, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özturan