FELSEFE

Yüksek Lisans Tezleri

Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında tamamlanan tezlerin listesi aşağıdadır.

2018

Alper Coplugil, Helenistik Dönemde Mekanik Anlayışı: Tekhnê'den Automata'ya geçiş, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Hayriye Kırtay, Derrida'da logosmerkezcilik eleştirisi, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Kübra Sümeyye Bahçi, Muteahhir Dönemde Kıdem Ve Hudus Tartışmaları: Fâil-i Muhtâr ve Mûcib bi'z-Zât Tanrı Anlayışları [Râzî, Âmidî, Tûsî], Danışman: Doç. Dr. Eşref Altaş.

İbrahim Bahçi, Çağdaş Felsefede 'Yeni Realizm' Tartışmaları: Markus Gabriel'in 'Anlam Alanları' Ontolojisi, Eş-Danışman: Doç. Dr. Ayhan ÇİTİL - Eş-Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

2017

Nuray Azizoğlu, Emmanuel Levinas'ın Felsefesinde Etik Sorumluluk, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel.

Selma Sav, Etik Bir Problem Olarak İkinci Doğa: Çevre, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş.

İclal Bağcı, Platon'un Khôra Kavramının Çağdaş Feminist Kuramlar Açısından Eleştirel Bir Yorumu ve Kristeva Örneği, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş. 

Barış Uzun, Tümeller Tartışmasına Yeniden Bakmak: Anselmus ve Ockhamlı William'da Tümeller ve Kötülük İlişkisi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş.

Yusuf Buhurcu, Çağdaş Batı Felsefesinde Komşuluk Kavramı, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

Hasan Hüseyin Albayrak, Felsefi Hermenötik Bakımından Cumhuriyet Döneminde Türk Müziği, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Oktay Taftalı

2016

Orhan Güneş, Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot İlişkileri ve Hesaplama Sistemleri, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Emre Çeliker, Ahlâk-ı Alâî'de İnsan Tabiatı: Tabiî ve Kesbî Nitelikler, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Mona Ahmed Tufan, René Guénon’da Modern İnsanın Anlam Problemi ve İnsan Hakikat İlişkisi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş

Ufuk Çıkmaz, Heidegger'de fark kavramindan hareketle onto-teo-loji elestirisi, Danışman: Doç. Dr. Özkan Gözel

2015

Ahmet Faruk Çağlar, Stoacı Oikeiosis Öğretisi, Danışman: Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu.

Samet Büyükada, İbn Sina'da Şartlı Kıyaslar, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özturan.