FELSEFE

Ana Bilim Dalları

Bölümümüz Sistematik Felsefe, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Türk Felsefesi Tarihi ve Mantık olmak üzere beş ana bilim dalından oluşmaktadır. Mantık Ana Bilim Dalı felsefe öğrencilerine mantık ve dil felsefesindeki bazı temel konuları ve formel mantık fikrini tanıtmayı amaçlar. Bu çerçevede şu hususları öğretmeye çalışır: Geçerlilik nedir ve niçin önemlidir? Sistematik Felsefe Ana Bilim Dalı, araştırma ve eğitim sürecinde felsefenin kurucu problemlerini esas alarak, bu problemlere yönelik tartışma ve temellendirmeleri, adından da anlaşılacağı gibi dizgesel yöntemle ele almayı amaçlar. Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, felsefenin tarihini, dönemlendirilmesi, metinleri ve meseleleri açısından metodolojik olarak ele almaktadır. İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı, İslam coğrafyasında ortaya çıkan kelamî, meşşâi, işrakî ve irfanî metodların tarihini ve teorik sorunlarını ele alır. Türk Felsefesi Tarihi Ana Bilim Dalı, felsefe öğrencilerine, Türk-İslam düşünce tarihinin metafizik, ahlâk, toplum ve devlet gibi alanlarına ait temel düşünür, konu, kavram ve problemlerini tarihsel ve teorik açıdan tanıtmayı amaçlar.