İntibakla İlgili Duyuru

13.09.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi "Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları" Yönergesinin 1. maddesinde belirtildiği üzere "Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ders saydırma ve intibak taleplerini kayıt tarihinden itibaren ilgili dekanlığa verirler. Bu taleplerin son süresi, kayıt tarihinden itibaren 5 (beş) iş günüdür. Üniversiteye kayıtlı öğrenciler ise ders saydırma ve intibak taleplerini ders seçimi haftasından 1 (bir) hafta önce ilgili dekanlığa verirler." ibaresine dayanarak belirtilen öğrencilerden dilekçelerin bölümler tarafından alınması gereklidir. Yeni yaptıran öğrenciler için son tarih 15.09.2023; kayıtlı öğrenciler içinse 25.09.2023 tarihidir.