TÜBİTAK 3005 Projesi Bursiyerliği

13.01.2023

Felsefe Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine;

Planlanan bir TÜBİTAK 3005 projesi çerçevesinde 2 Lisans öğrencimize ve 2 Yüksek Lisans öğrencimize burs verilecektir. Aşağıdaki şartları ve iş kalemlerini dikkate alarak 27 Ocak 2023 tarihine kadar felsefemedeniyetproje@gmail.com email adresine ekteki başvuru formunu doldurarak dönüş yapmalıdır.

İş Kalemleri:

1. 8 Adet ders kitabının görsellerinin ve metinlerinin incelenmesi, taraması ve kullanılacak sisteme veri girişinin yapılması,

Çalışma Süresi:

1. Burs süresi her öğrenci için 3 ay olacak şekilde planlanmıştır.

2. Toplamda haftalık 20 saatin altında olmayacak şekilde çalışma süresi ayrılmalıdır.

Şartlar:

1. Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması gerekmektedir.

2. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.

3. Yüksek lisans bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması gerekmektedir.

Başvurular alındıktan sonra Komisyon görüşme yaparak değerlendirme yapacak ve sonuçlar bölüm web sayfasından duyurulacaktır.