FELSEFE

Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri: Türkiye’de Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu

26.10.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Cumhuriyet’in 100.Yılı Etkinlikleri kapsamında bir dizi akademik, bilimsel organizasyon tertip edecektir. Aylık konferanslar ve belli periyotlarla düzenlenecek panellerin yanı sıra en geniş katılımlı etkinlik Türkiye’de Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi temalı sempozyum olacaktır.

Farklı temaların öne çıkarılacağı bu sempozyumda felsefe bölümlerinin kurumsal yapıları, bölümlerin bilimsel faaliyetleri, akademik personelin üretimi, felsefe bölümlerine gelen öğrencilerin beklentileri, kazanımları konularına odaklanılması uygun görülmüştür. Daha özel anlamda Türkiye’de felsefe bölümlerinin yapısı, akademik üretimleri, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim programları tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Türkiye üniversitelerindeki akademisyenlerin ve ilgili konular üzerine fikirleri olan entelektüellerin verilere dayalı tespitlerinin ve tahlillerinin beklendiği sempozyumun yüksek düzeyde bir akademik müzakere ve tartışma ortamına sahne olması umulmaktadır. Bu itibarla belli tebliğci ve müzakereci isimlere davet yapılacağı gibi çağrı metni yayınlandıktan sonra katkı verecek başka isimlerin bu fikir ve müzakere meclislerine katılımı beklenmektedir.

Sempozyum web safyfası: https://felsefesempozyumu.medeniyet.edu.tr