190. Ölüm Yıl Dönümünde Hegel'i Anma Kolokyumu Gerçekleştirildi

16.11.2021

Bölümümüzce düzenlenen kolokyumda Alman idealizminin ünlü düşünürü G.W.F. Hegel 190. ölüm yıl dönümünde çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlik ile anıldı. 14 Kasım Pazar günü gerçekleşen Hegel Kolokyumu saat 10:30’da Felsefe Bölümü başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun açılış konuşması ile başladı ve 18:30’da Prof. Dr. Oktay Taftalı tarafından yapılan kapanış konuşması ile sonlandı.

Üç oturum ve dokuz konuşmacıdan oluşan kolokyumda Hegel’in felsefesinin hem teorik hem pratik pek çok noktasına ilişkin ufuk açıcı konuşmalar gerçekleştirildi. İlk oturumda Dr. Öğr. Üyesi İ. Berk Özcangiller “Hegel’de Din” kavramı ve bunun felsefe ile ilişkisi üzerine; Dr. Arif Yıldız “Duyusal Kesinliksizlik” başlığı ile Tinin Fenomenolojisi’nin başlangıç bölümünü oluşturan ve esere girişte önemli bir rol oynayan Duyusal Kesinlik bölümü üzerine; Prof. Dr. Enver Orman Tinin Fenomenolojisi’nin Özbilinç kısmının önemli bir parçası olan “Mutsuz Bilinç” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi.

İkinci oturum Toros Güneş Esgün’ün Hegel’de doğa-tin ilişkisini günümüz ile ilişkilendirerek tartıştığı “Tin’in Felaketleri: İkinci Doğa ve Politika” adlı konuşmasıyla başladı ve ardından Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz “Hegel'de Dayanışmanın Olanağı” başlıklı konuşmasında Hegel’de dayanışma sözcüğü geçmediği halde özellikle Hegel’in Hukuk Feslefesi’nde bu sözcüğü destekleyen düşüncenin izlerini takip etmemizi sağladı. İkinci oturumun son konuşmasında Prof. Dr. Oktay Taftalı “Hegel’de Zamanın Ruhu Kavramının Çözümlenmesi” başlıklı konuşmasında neredeyse her yerde geçen zamanın ruhu ya da tini ifadesinin Hegel’de ne anlama geldiğini ve günümüzle nasıl bir ilişki içerisinde anlaşılması gerektiğini bize sundu.

Kolokyumun son ve üçüncü oturumu Doç. Dr. Sibel Kibar Kavuş’un ideoloji kavramına değindiği ve Hegel’de bu kavram yer almasa dahi felsefesinden bir ideoloji kuramının türetilebilir olup olmadığını tartıştığı “Hegel Felsefesinden Bir İdeoloji Kuramı Türetilebilir mi?” başlıklı konuşması ile başladı. İkinci konuşmada Dr. Öğr. Üyesi Güçlü Ateşoğlu “Lukács'ın Toplumsal Varlığın Ontolojisi'nden Hegel'e Geri Bakış” adlı konuşmasında ünlü düşünür György Lukács’ın Toplumsal Varlığın Ontolojisi adlı eserinde Hegelci metafiziğin izlerini özellikle Tinin Fenomenolojisi’ndeki düşüncelere dayanarak tartışmaya açtı. Üçüncü oturum Prof. Dr. Eyüp Ali Kılıçaslan’ın Hegel’de “Özgürlük ve Eşitlik” başlıklı konuşmasında ileri sürdüğü Hegel’in Tarih Felsefesi Üzerine Dersler temelinde Hegel’de özgürlük ile eşitlik kavramının bir arada düşünülmesi gerektiğine dair tezi ile sonlandı.

Hegel’in düşüncelerini yeniden değerlendirmeye açan ve güncelle de ilişkisini kuran konuşmalara etkinliğin başından sonuna kadar pek çok katılımcı eşlik etti. Zoom üzerinden düzenlenen etkinliğin üç oturumunun youtube bağlantıları aşağıdadır.

Birinci oturum

İkinci oturum

Üçüncü oturum