Antonio Gramsci Konulu Çağdaş Seminerler Dizisi Gerçekleştirildi

05.04.2022

31 Mart Perşembe saat 19:00’da ikincisini gerçekleştirdiğimiz Çağdaş Düşünürler Seminer Dizisinin bu bölümünde, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. H. Sinan Özbek Hocamızı ağırladık.

İtalyan düşünür Antonio Gramsci üzerine konuşmasında Özbek, öncelikle Gramsci’nin yaşadığı 1891-1937 yılları arasındaki Avrupa kültürel ve siyasal ortamından kesitler sundu. Gramsci’nin, Amadeo Bordiga, Palmiro Togliatti ile birlikte dönemin İtalyasının kültür ve siyasal hayatında önemli roller oynadığını belirten Özbek, Gramscinin görece kısa hayatının yaklaşık 8 yılını hapishanede geçirdiğine vurgu yaparak, onu tanımamızı sağlayan yazılarının, bu yıllar arasında kaleme alındığını ve Hapishane Defterleri adıyla yayımlandığını belirtti. Türkiye’de Gramsci’nin İtalyanca birincil kaynaklardan ya da çevirilerden değil, yorumlar üzerinden tanınmaya çalışıldığını belirten Özbek, bu nedenle Gramsci düşüncesinin eksik veya yanlış anlaşıldığına dikkat çekiyor. İlişikteki yayının Gramsci’nin daha yakından tanınmasına vesile olmasını umuyoruz. Konuşmanın YouTube bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.