Eşitsizlik Bataklığında Hakların Geleceği Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

07.12.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak düzenlediğimiz Mülkiyet Kavramı Dolayımında Çağdaş Problemler: Kadın ve Emek adlı seminer dizisinin ikincisi, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ayhan Bıçak'ın ‘Eşitsizlik Bataklığında Hakların Geleceği’ başlıklı konuşması ile gerçekleşti. 

Sayın hocamız konuşmasında eşitsizliğin iktisadi köklerine vurgu yaparken, eşitsizliğin hali hazırda yaşam standartlarımıza yansıması ve gelecekteki doğurabileceği problemler üzerinde durdu. İnsan-doğa-mülkiyet ilişkisi içerisinde konum ve edimlerimlerimiz üzerine yeniden düşünmeye iten soru ve sorunları gündeme getirdi. Ziraat Bankası Konferans Salonu’nda gerçekleşen konuşma sonrasında, dinleycilerden gelen soruları cevaplayan hocamızla sohbetimiz Kokteyl salonunda devam etti. Geçmiş, şimdi  ve gelecek çemberinde mülkiyet kavramının nerede durduğuna dair bir çerçeve çizen konuşması için Değerli Hocamıza, destekleri için Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İhsan Fazlığıoğlu'na, Prof. Dr. Oktay Taftalı hocamıza ve düzenleyen Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş hocamıza ve tüm katılımcılarımıza ederiz. Seminer dizimizin bir sonraki konuşmasına  bekleriz.