Mülkiyet Hakkının Temeli Olarak Emek Kavramı Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

28.03.2023

Bölümümüzün düzenlediği Mülkiyet Kavramı Dolayımında Çağdaş Problemler: Kadın ve Emek adlı seminer dizisinin dördüncüsü Ankara Üniversitesi'nden Sayın Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo'nun  ‘Mülkiyet Hakkının Temeli Olarak Emek Kavramı’ başlıklı konuşması ile gerçekleşti. Sayın hocamız konuşmasında filozofların bakışından mülkiyet ve emek kavramları arasındaki ilişkiyi özetledi. Kimi zaman emek-mülkiyet bağının neredeyse hiç kurulmadığı görüşlerden, kimi zaman da emek ve mülkiyetin birbirinden ayrılamaz bir doğal ilişki içerisinde olduğu anlayışlardan farklı örnekleri ve bu örnekler arasındaki geçişin temas noktalarını dile getirdi. Emek-mülkiyet ilişkisinin sorgulanmasında mülkiyetin doğal hak ya da toplumsal-hukuksal bir kazanım olduğunu savunanların dışında, mülk edinmeyi sahiplenmeye götürecek bir hak anlayışına karşı çıkan itirazlara da yer verdi. Zoom bağlantısı ile  gerçekleşen konuşma sonrasında, dinleyicilerden gelen soruları cevapladı. İki kavramın ilişkisinin, değişim ve dönüşüm sürecinin ve bunların nasıl gerçekleştiğinin çerçevesini çizen konuşması için Değerli Hocamıza, destekleri için bölümümüzdeki hocalarımıza, düzenleyen Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş hocamıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 14 Nisan'da yüz yüze gerçekleşecek olan seminer dizimizin bir sonraki konuşmasına  bekleriz.