Mustafa Yavuz Doktora Tez Savunmasını Yaptı

02.12.2022

Bölümümüz bünyesinde yürütülen İslam ve Türk Felsefesi Doktora Programında öğrenim gören Mustafa Yavuz'un, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu danışmanlığında hazırlamış olduğu "İslam Felsefe-Bilim Tarihinde Kitâb el-Nebât Geleneği Bakımından Bitkiler" başlıklı doktora tezinin savunma toplantısı 1 Aralık 2022'de İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ziraat Bankası Kütüphanesi, Rektörlük Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiş olup, tezi jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek oybirliği ile başarılı bulunmuştur.