Posthümanizm ve Etiko-Onto-Epistemoloji Başlıklı Bölüm Semineri Gerçekleştirildi

29.01.2021

Çağdaş dönemde insan seminerleri dizimizin ilkinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Başak Ağın'ı konuk ettik. Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Başak Ağın, “Posthümanizm ve Etiko-Onto-Epistemoloji” adlı konuşmasında Posthümanizmin anti-hümanist ve post-antroposantrik köklerinden yola çıkarak bugüne gelişinin kısa tarihsel öyküsüyle başlayarak posthümanizmin kesiştiği ve birbirine karıştığı dolambaçlı yolları açıklamıştır. Karen Barad'ın eyleyici gerçekçilik düşüncesinin posthümanizmin şekillenmesine yaptığı önemli katkılara değinmiştir. Posthümanizmi, bugün yeni materyalizm ve materyal feminizm ile bir araya gelmiş bir kuramlar bütünü olarak ele alan Ağın, konuşmasının temeline, Barad'ın ontoloji, epistemoloji ve etik arasındaki ayrılmaz bağlara dikkat çektiği noktadan hareketle, düalist perspektifin eleştirel zeminini hazırlamıştır. Özellikle, posthümanist düşüncede sosyal bilimler ile doğa bilimleri, doğa ve kültür, insan ve insan-dışı gibi bir zamanlar ikili karşıtlık olarak görülen kavramların ayrışmaktan çok nasıl dolanıklaştığını örneklerle açıklamıştır. Seminer soru ve cevapla son bulmuştur.

Seminerin youtube bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.