Yüksek Karmaşıklık Çağında Şehir Teorisini Yeniden Düşünmek Başlıklı Seminer Gerçekleştirildi

25.12.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak düzenlediğimiz Felsefe ve Şehir Konuşmaları temalı seminer serimizin ilki, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alim Arlı’nın “Yüksek Karmaşıklık Çağında Şehir Teorisini Yeniden Düşünmek” başlıklı konuşması ile gerçekleşti.

Değerli hocamız hem tarihine hem de bugününe bakarak şehri düşünmenin biçimlerini sorguladığı konuşmasında, şehri çalışan disiplinlerin doğasındaki zamansal ve mekânsal tasavvurlara yönelik eleştirel bir analiz sundu. Mekanın ve zamanın nasıl kavrandığına bağlı olarak bu kavrayışların şehri düşünmeyi mümkün kılması gibi onu düşünmenin önündeki engellere dönüşebileceğinin de altını çizdi. Özellikle 20. yüzyılın başında ortaya çıkan doğa ve şehrin düzlem olarak karşı karşıya getirildiği okumalara eleştirel yaklaşan hocamız, yerleşme kavramına atıfla anlamaya çalıştığı şehrin ayrı bir düzlem değil, doğanın uzantısı olarak ele alınması gereğini vurguladı. Nihayetinde ise şehri, tek bir disiplin altında kavranamayacak disiplinler ötesi bir konu nesnesi olarak konumlandırdı. Ziraat Bankası Konferans Salonu’nda gerçekleşen konuşma sonrasında, dinleyicilerden gelen soruları cevaplayan hocamızla sohbetimiz Kokteyl Salonu’nda devam etti.

Geçmişte ve günümüzde şehri düşünmenin ve aynı zamanda düşünememenin biçimlerini böylesi geniş bir yelpazeden resmeden konuşması için hocamıza, destekleri için Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na ve seriyi düzenleyen Doç. Dr. Yaylagül Ceran Karataş hocamıza ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Seminer serimizin bir sonraki oturumu 11 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecektir.